MENU

Majlis Daerah Baling ditadbir oleh satu badan pengurusan yang dianggotai oleh Yang Dipertua selaku ketua eksekutif dan 17 orang Ahli Majlis. Ahli-Ahli Majlis ini adalah dilantik oleh Pihak Berkuasa Negeri Kedah bagi tempoh 2 tahun manakala tempoh perlantikan Yang Dipertua adalah bergantung kepada perkenan Kerajaan Negeri Kedah.

Badan pengurusan ini diuruskan oleh 9 bahagian yang diketuai oleh Setiausaha selaku Ketua Pentadbiran. Beliau dibantu oleh ketua jabatan masing-masing. Semua pengurusan adalah dibawah pengawalan Yang Dipertua yang dilakukan melalui Setiausaha seterusnya menjalankan penyelarasan ke atas ketua-ketua jabatan. Lembaga Pengurus ini berfungsi menggubal dasar dan undang-undang, mengawasi perjalanan Majlis serta merancang dan mengawal perancangan dan pembangunan dalam Daerah Baling.

Enam orang Ahli Majlis dari kalangan Ketua Jabatan dikenali sebagai Ahli Ex-Officio yang terdiri daripada :

1) Yang Dipertua Majlis Daerah Baling
 2)  Pengarah JPBD Negeri Kedah Darul Aman
 3)  Ketua Polis Daerah Baling
 4)  Jurutera Daerah JKR Baling
 5)  Jurutera Daerah JPS Baling
 6)  Pegawai Kesihatan Daerah Baling