MENU

Negeri          : Kedah Darul Aman
Agensi          : Majlis Daerah Baling ,09100 Baling
Nama            : Datuk  Md. Shuhaime Bin Abdul Rahman PJN.,AMK.,BCK.,ASK
Jawatan         : Yang DiPertua
No. Telefon   : 04 - 470 1800
No. Faks       : 04 - 470 1580
e-mail            : ydp@mdbaling.gov.my
Laman web   : www.mdbaling.gov.my