MENU

 

STATISTIK TRANSAKSI PERKHIDMATAN DALAM TALIAN SECARA BULANAN 2019

  JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGS SEP OKT NOV DIS
  hit % hit % hit % hit % hit % hit % hit % hit % hit % hit % hit % hit %
OSC Dalam Talian 5 50% 10 60% 10 60% 10 60% 10 60% 10 60% 10 60% 10 60%                
E-Aduan 4  35% 3  30% 4 35% 4 35% 5 30% 5 40% 5 40% 3 30%                
E-Bayaran 5  40% 10  60% 10 60% 10 60% 5 30% 10 60% 10 60% 10 60%                
Portal OSC 150 50%  100 40% 100 40% 100 40% 100 0% 100 40% 100 40% 100 35%                
E-borang 1000  100% 0 0% 0 0% 200 20% 0 0% 0 0% 1000 100% 100 80%