MENU

Tahun 2019

Berikut adalah laporan bilangan transaksi bagi perkhidmatan online yang terdapat di Portal Rasmi Majlis Daerah Baling. Laporan bilangan transaksi berikut dipaparkan secara bulanan bermula Januari hingga Disember untuk tahun 2019.

 

 

STATISTIK TRANSAKSI PERKHIDMATAN DALAM TALIAN SECARA BULANAN 2019
  JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGS SEP OKT NOV DIS
  hit % hit % hit % hit % hit % hit % hit % hit % hit % hit % hit % hit %
OSC Dalam Talian 10 60% 10 60% 10 60% 10 60% 10 60% 10 60% 10 60% 10 60% 20 80% 20 80% 20 60% 20 60%
E-Bayaran 10  40% 10  60% 10 60% 10 60% 20 30% 25 70% 20 70% 20 70% 20 70% 20 70% 80 90% 70 80%
Portal OSC 150 50%  100 40% 100 40% 100 40% 100 0% 50 80% 30 80% 30 80% 30 80% 30 80% 30 80% 30 80%
E-borang 0  0% 0 0% 1000 100% 200 20% 500 50% 20 20% 40 20% 20 20% 40 40% 40 40% 10 20% 10 20%

 

STATISTIK TRANSAKSI PERKHIDMATAN DALAM TALIAN SECARA BULANAN 2013

  JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGS SEP OKT NOV DIS
  hit % hit % hit % hit % hit % hit % hit % hit % hit % hit % hit % hit %
OSC Dalam Talian 0 0% 1 3% 2 40% 3 20% 4 22% 1 14% 5 19% 11 42% 10 40% 15 60% 10 40% 5 19%
E-Aduan  2  12% 3  6% 2 40% 4 26% 3 17% 2 29% 18 67% 6 23% 5  25% 8 32% 10 40% 10 40%
E-Bayaran 9  57% 42  79% 0 0% 7 47% 8 44% 3 43% 1 4% 5 19%  7 47% 8 47% 10 45% 0 0%
Portal OSC 2 12%  2 4% 0 0% 0 0% 1 6% 0 0% 1 4% 1 4%  0  0% 0 0% 0 0% 0 0%
E-borang 3  19% 5 9% 1 20% 1 7% 2 11% 1 14% 2 7% 3 12%  1  20% 5 40% 8 60% 8 60%

 

Berikut adalah laporan bilangan transaksi bagi perkhidmatan online yang terdapat di Portal Rasmi Majlis Daerah Baling. Laporan bilangan transaksi berikut dipaparkan secara bulanan bermula Januari hingga Disember untuk tahun 2013.