MENU

IKLAN  TAWARAN SEWAAN 

 DEWAN DAN PADANG AWAM KUPANG, 09200 KUPANG   

KEDAH DARUL AMAN  

 

Dimaklumkan bahawa iklan tawaran ini adalah dipelawa kepada individu / syarikat yang berminat untuk mengurus dan menyelenggara Dewan dan Padang Awam Kupang, 09200 Kupang,  Kedah  Darul  Aman.    Oleh  yang  demikian,  adalah  dipelawa  individu/  syarikat yang berminat untuk mengemukakan kertas cadangan bagi pengurusan premis di atas. 

2.  Individu / syarikat yang berminat dan memenuhi syarat untuk menyertai tawaran ini, boleh  membuat  permohonan  secara  bertulis  dengan  menyertakan  kertas  cadangan yang  lengkap  dan  menghantar  permohonan  tersebut  pada  masa  dan  tarikh  seperti berikut :- 

 2.1.  Tarikh Iklan  :    18/07/2019  

2.2  Tarikh Tutup Tawaran  :    25/07/2019  

2.3  Masa Penghantaran  :    Sebelum jam 12.00 tengah hari          

(Bahagian Pembangunan Sosial) 

Sekian , terima kasih. 

   YANG DIPERTUA, MAJLIS DAERAH BALING.