MENU

JAWATAN : PEMBANTU TADBIR (KEWANGAN) GRED W19

KUMPULAN : PELAKSANA PERKHIDMATAN

KLASIFIKASI : PERKHIDMATAN KEWANGAN GRED JAWATAN : W19

JAWATAN : PELUKIS PELAN (KEJURUTERAAN AWAM) / PENOLONG JURUTERA

KUMPULAN : PELAKSANA (SKIM PERKHIDMATAN BERSEPADU) PERKHIDMATAN

KLASIFIKASI : PERKHIDMATAN KEJURUTERAAN PERKHIDMATAN

GRED JAWATAN : JA29

CARA MEMOHON

(a) Borang permohonan boleh didapati di Laman Sesawang Majlis Daerah
Baling (www.mdbaling.gov.my) secara percuma.

(b) Setiap permohonan hendaklah disertakan perkara-perkara berikut:-

i. Gambar berukuran passport
ii. Salinan Kad Pengenalan
iii. Salinan Sijil Peperiksaan
iv. Salinan Sijil Kelahiran
v. Lain-lain Sijil yang berkaitan

(Setiap salinan dokumen di atas hendaklah diakui sah oleh
Kakitangan Kerajaan Kumpulan Pengurusan Dan Profesional ke atas/ Wakil Rakyat (Parlimen)/ Penghulu Kerajaan/ Ahli Majlis MDB Sahaja)

(c) Permohonan daripada Pegawai Kerajaan yang sedang berkhidmat hendaklah mengemukakan melalui Ketua Jabatan masing- masing mengikut Perintah Am Bab ‘A’ 21 dan pastikan Laporan Prestasi tahunan terkini disertakan bersama.

(d) Permohonan berikut akan DITOLAK

i. tidak disertakan dokumen yang diperlukan;
ii. borang permohonan tidak lengkap atau tidak jelas;
iii. borang permohonan tidak ditandatangani;
iv. borang permohonan tidak disertakan gambar; dan]
vi. salinan dokumen yang tidak diakui sah.
V salinan yang disahkan SELAIN daripada perkara (b) v

ALAMAT PERMOHONAN

1. Permohonan yang lengkap diisi hendaklah di alamatkan kepada:

YANG DIPERTUA,
MAJLIS DAERAH BALING,
09100 BALING,
KEDAH DARUL AMAN.

2. Sila tuliskan ‘Nama Jawatan’ di sebelah atas kiri sampul surat bagi setiap borang permohonan yang dikemukakan.

TARIKH TUTUP PERMOHONAN.

Pada atau sebelum : 29 JULAI 2018

Catatan Am
 Sila tulis nama jawatan yang dipohon di tepi sampul sebelah kiri.
 Susunan dokumen mestilah mengikut arahan di (b) dan dikepilkan bersama klip kertas
 Hanya calon yang layak selepas tapisan sahaja akan ditemuduga;
 Pemohon-pemohon yang berjaya dipanggil untuk temuduga tetapi tidak menerima sebarang
jawapan selepas tiga (3) bulan dari tarikh ditemuduga hendaklah menganggap permohonan
mereka tidak berjaya.